กลีเซอรีน 99.5% ,Glycerine 99.5%

     กลีเซอรีนจากธรรมชาติแท้  Refined Glycerine 99.5% ผลิต จากน้ำมันปาล์ม 100% มีจำนวนจำกัดต่อเดือน สำหรับผู้ต้องการหากลีเซอรีนจากธรรมชาติแท้  กลีเซอรีนบรรจุถัง 250 Kgs เป็นกลีเซอรีนเหมาะผู้ต้องการทำสินค้ามาจากธรรมชาติ จำหน่ายกลีเซอรีน บริสุทธิ์ 99.87% เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม อาหาร และเครื่องสำอาง